Nghề nghiệp

Chúng tôi đang mở chi nhánh ở Hồng Kông, Singapore, Đài Bắc và Thượng Hải.
Greater China or International Relationship Manager (HK Based)
Assistant Relationship Manager (HK Based)
Senior Relationship Manager (Indo and Thai based)
Greater China Relationship Manager (SG based)
SEA Senior Relationship Manager (SG based)
Assistant Relationship Manager - Greater China (SG based)
Associate - Talent Acquisition (SG Based)
Vui lòng xem các vị trí đang tuyển dụng tại trang LinkedIn của chúng tôi.